Gästa vår holme

BESÖK gärna vår holme

Nautiska-emblemet-Besok-Tallis-med-genomskinlighet-200

Besöksinformation

Välkomna

Nautiska klubben tar gärna emot besökande båtar då vi gillar att se nya människor på holmen och behöver både besöksavgifterna och nya medlemmar för att kunna sköta, bevara och utveckla Tallholmen och vår verksamhet .

Bryggplatser

Det finns några platser längs bryggorna där djupgående båtar kan ligga och det finns några platser som är lämpliga för båtar med lågt fribord. De grundaste platserna är markerade med skyltar som varnar för att det är lite grunt. De låga flytbryggorna mellan och söder om de västra bryggorna är, tvärt emot vad man kanske tror, tillräckligt djupa för de flesta normala familjesegelbåtar. Det går att stävförtöja med ankare, tänk dock på att det vid de västra bryggorna kräver lång ankarlina för att det är djupt och troligen stenhällar innan man når lerbotten längre ut. För att alla skall få så lämpliga platser som möjligt vill vi att ni följer anvisningar om var det går bra att förtöja.

Sedan 2019 finns det dessutom ett antal bojar att använda vid stävförtöjning vid västra bryggan och ny från 2021 så finns det några till plus två bojar vid norra bryggan.

Vid norra bryggan är det inte heller lika stort ankringsdjup och därmed lättare att ankra.

Faciliteter

Det finns i år, 2021, bara ett bra utedass. Det ligger intill stigen mellan  norra och västra bryggorna. (Ett modernare form av utedass för västra bryggan planeras för nästa säsong.)

Vid bastun, som främst är för klubbens medlemmar, finns en utedusch som besökare får använda. Både vid bastun, på öns sydöstra udde, och mitt på de västra bryggorna finns det handfat där man kan tvätta sina händer. Det norra dasset har eget handfat.

Både vid den norra bryggan och vid de västra bryggorna finns det grillar som även gäster får använda. Försök samarbeta med övriga om kol och glöd om ni vill grilla på dessa vid de vanliga grilltiderna. Har man endast engångsgrill så kan dess innehåll användas i de fasta grillarna.

Kontakta holmvärd

Det går bra att angöra holmen och sedan ta kontakt med holmvärden. För det allra mesta finns det plats. Har man en stor båt eller vet att det är högsäsong så är det säkrast att ringa till holmvärden före ankomst. 

Holmvärdens telefonnummer är: 0704-452995.
Annars kontaktar man holmvärden, som har skylt på båten, snarast efter ankoms.

Ordningsregler för Tallholmen

 • Holmvärdens anvisningar skall följas.
 • Vid långsidesförtöjning skall även sjösidan fendras, samt acceptera att andra båtar förtöjer på ens utsida.
 • Båt får ej utan särskilt tillstånd från holmvärden lämnas utan tillsyn längre än 2 timmar.
 • Tomgångskörning medges endast 10 minuter i samband med ankomst och avgång.
 • Båt i kommersiell trafik äger ej rätt att nyttja Tallholmen utan särskilt tillstånd från styrelsen.
 • Husdjur skall hållas under sådan uppsikt att de inte är störande för omgivningen, alternativt hållas kopplade.
 • Beakta brandfaran vid grillning. Om egen grill används, placera grillen vid vattenbrynet, dock ej på bryggorna. Engångsgrillar är ej tillåtna på Tallholmen.
 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld på Tallholmen utan särskilt tillstånd.
 • Hushållssopor får endast deponeras i avsedda behållare och först efter erlagd gästavgift.
 • Tomglas och annat återvinningsbart material får ej lämnas på Tallholmen.
Tallholmen från syd eller sydväst

Avgifter för året 2021

Avgifter erläggs till holmvärden, eller annan klubbfunktionär, vid ankomst. Vid deras frånvaro betalas avgiften till Nautiska Klubbens PlusGiro 5 82 99 – 9 eller   swish   1234 – 930 582. Det går naturligtvis att betala med Swish även om holmvärden finns på plats 🙂

Vid betalning till konto eller Swish  så ange båtnamn och datum.

 • Besöksavgiften är 150 kr/dygn för båtar under 40 fot 200 kr/dygn för båtar som är 40 fot eller större.
 • 230 volts el kan erhållas mot elavgift om 60 kronor/dygn, om det finns någon medlem med nyckel på ön.
 • 60 kronor vid tillfällig tilläggning.
 • Förtöjning vid Tallholmen för kommersiellt ändamål kan tillåtas efter överenskommelse med Kassören och mot avgift av 1 000 kronor per tillfälle. (ideella föreningar kan beviljas 50% rabatt).

QR-kod för att Swisha till Nautiska klubben