Bli medlem i Nautiska klubben

Bli medlem i Nautiska klubben

Hur man blir medlem?

Här får ni lite information om hur ni gör och vad det kostar.

 

Nautiska klubbens flagga på tavla Båtar vid södra bryggan Gubbar vid bord Sjökortsdetalj


Nautiska klubben välkomnar nya medlemmar!

 

Vad är då Nautiska Klubben för något. Ja enligt stadgarna är klubbens ändamål ungefär att:

Som en allmännyttig ideell förening på uppdrag av sina medlemmar främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap, att för främjandet av ovannämnda syften i största möjliga omfattning söka samarbeta med andra båtorganisationer, att i klubbens ägo behålla och vårda Tallholmen.

Detta gör vi mest genom att bara ha riktigt trevlig på vår högt uppskattade Tallholme. Där kan man välja att umgås med andra medlemmar, många väljer att äta tillsammans i vårt trevliga ”glashus” eller i tälten på våra andra bryggor. Det blir då ofta grillning bredvid varandra på klubbens egna grillar. Även gästbåtar utnyttjar dessa efter tillgång och kan för det mesta delta i samkväm om de så önskar.

De som bara vill koppla av med sin egen besättning hittar oftast en egen matplats eller äter i sina båtar och man väljer naturligtvis själv om man vill komma ut och prata med andra eller bara ha det lugnt med sin privata sfär.

Förutom att umgänget och bekvämligheten med att ha en ”egen” hamn att mellanlanda på när man är på väg ut i eller hem från skärgården ”främjar båtlivet”, så försöker Nautiska klubben även att hålla utbildningar. Främst skapar nog klubben ett motiv till ökad kunskap genom vårt Kompetenskrav.

Inga plikter.  I Nautiska klubben har vi valt att inte ha några arbetsplikter men vi brukar ha två frivilliga ”holmgångar” per år. En på våren och en på hösten, då vi röjer, reparerar, renoverar, installerar och underhåller. Dessa brukar var uppskattade gemenskaper då klubben ordnar arbetslunch och vi äter tillsammans. 

Tallholmen är inte en hemmahamn och man får endast lämna holmen med båten obemannad kortare tid eller vid undantag enligt överenskommelse med holmvärd eller dylikt. 

För medlemskap i Nautiska Klubben erfordras kustskepparintyg eller annan liknande, av styrelsen godkänd, nautisk kompetens.  


Hur blir man då medlem och vad kostar det.

Ja, enligt stadgarna: kan Medlemskap erhållas av envar, såvida inte klubbens syfte eller särskilda skäl hindrar detta. Den sökande måste uppfylla kravet på nautisk kompetens som finns i klubbens reglemente.

Sedan finns det rabatterade familjemedlemskap för familjemedlemmar som uppfyller kompetenskraven.

Kostnaderna för 2020 var:

  Inträdesavgift för ny huvudmedlem:    
1500 kronor
Det är ingen inträdesavgift för familjemedlemmar som vill bli medlemmar.
   
       
  Medlemsavgifter årligen    
Standard  700 kronor    
Familjemedlemskap standard 420 kronor per familjemedlem    
       
Pensionärer 500 Kronor    
Familjemedlemskap pensionär 300 Kronor
   
       
       
  Utöver dessa avgifter finns det frivilliga kostnader    
       
Elavgift för ett dygn 60 kronor
Det går att teckna ett elabonnemang.
   
       

Elabonnemang för en säsong 875 kronor (1025 kronor)
Väljar man detta så antas det att man är en av de som använder holmen i ganska stor utsträckning och då får man även betala Tallholmsavgiften på 150 kronor, så alltså 1025 kronor.

”Tallholmsavgiften” tillkom för att klubben behövde lite mer inkomst utan att riskera mista sina ”passiva” medlemmar. Därför ansågs det lämpligt att lägga den avgiften på de medlemmar som även har elabonnemang.

Nautiska klubben går inte ”med vinst” så vi försöker fördela kostnaderna så rimligt som möjligt. I beräkningen av kostnaderna för rimlig elförbrukning ligger därför en del av de fasta elkostnaderna på elabonnemangnsavgiften.

De som ligger länge/mycket vid Tallholmen, t.ex. holmvärdar, har möjlighet att betala extra elavgifter. Dessa ligger då på 500 kronor för motsvarande elvärde. Det är samvetet som råder, så de som känner att de legat länge eller använt AC, elvärme, elspis eller dylikt och känner för att betala extra för elen kan med fördel kontakta kassören eller holmvärd för att resonera om vad som är rimligt.

   
       
Holmbåtsavgift 300 kronor
Holmbåtsavgiften
 ger möjlighet att ”gratis” nyttja holmbåten, öppen båt med utombordare, för att ta sig till Resarö för att t.ex. handla. Annars kostar det en liten slant per tillfälle.
   
       
 

En medlem som, likt flertalet medlemmar, inte betalar några extra avgifter betalar således enbart 700 kronor per år i medlemsavgift och ligger då naturligtvis gratis på Tallholmen.

Även då går det naturligtvis att få el om man vill men man betalar då precis som besökande båtar en dygnsavgift för att koppla in landström.

Andra fördelar för medlemmar är att man får nyttja bastun samt i mån av tillgång proviantera färskvatten.

Tillgången till färskvatten är för det mesta god men vid hög belastning på holmen bör man inte tanka vatten vid tiden för morgonen och förmiddagens frekventa duschande utan vänta en bit in på eftermiddagen då vattenverket hunnit ifatt. Det finns begränsningar i hur mycket vatten en ”stor” båt kan/får tanka vid ett tillfälle.

I princip kan vi alltså säga att det kostar 4,6 gästhamnsavgifter per år att vara medlem och eftersom vår gästhamnsavgift är 150 kr./dygn för båtar under 40 fot så blir det billigare för alla som ligger mer än fyra nätter på holmen. Då får man förmånen att ha en ”egen” hamn nära Stockohlm att landa på med fasta grillar redo att användas. Det är skönt stressiga fredagkvällar efter jobbet, när man är på väg ut i skärgården.

 

   

Vi vill även att nya medlemmar ”rekommenderas”
av två som redan är medlemmar i klubben. Detta är sällan något problem då ni som ansöker oftast redan känner medlemmar eller besökt Tallholmen några gånger och gillat vårt sällskap. Det går alltså bra att efter några trevliga tillfällen på holmen att be medlemmar man träffat att få bli rekommenderad.

Finner ni medlemskap intressant så kan ni ladda ned medlemsansökan och följa instruktionerna.
Medlemsansökan till Nautiska klubben.