Förstasidan

Kontaktsidan


 

GDPR Dataskyddsförordningen!
Och hur den rör oss.

 

Hur gör vi
Nautiska klubben behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade är Nautiska klubben skyldig att ge dig nedeanstående information.

Nautiska klubben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Nautiska klubben genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar ni på kontaktsidan (öppnas i ny flik). Medlemskapet i Nautiska klubben är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Nautiska klubben behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är [medlemsnr], [namn], [personnummer], [adress], [e-postadress] och [telefonnummer], [Nautisk kompetens], [Funktionärsstatus], samt uppgifter om [båt], som medlem registrerat hos Nautiska klubben.

Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Nautiska klubben är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Nautiska klubben har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.
Behandling av personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Nautiska klubben ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Nautiska klubbens IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som Nautiska klubben samarbetar med för nödvändig behandling för Nautiska klubben räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till tryckerier för kuvertering och utskick av skrivelser och tidningar mm till medlemmar. Samtliga medlemsadresser lämnas till Svenska Båtunionen de lämnar även dina adressuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma.
Delar av uppgifterna ligger även i matrikeln på vår hemsida, liksom album med bilder på medlemmar och deras båtar, åtkomlig endast för övriga medlemmar. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.


Lagringstiden
Nautiska klubben behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast två år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Nautiska klubben kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.
En begäran om något av det nämnda skickas till kassören. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.
Genom att inträda som medlem i Nautiska klubben bekräftar du att du mottagit och accepterat denna information om personuppgiftsbehandling.

Datainspektionens förklaring
Titta gärna på Datainspektionens hemsida om vilka regler som gäller för just t.ex. en båtklubb. https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/det-har-behover-ni-veta/

Hälsningar StyrelsenTillbaka till förstasidan!