Telefon till holmvärden
0
704-452995

Tillbaka


Kontakt

Historia

Hitta på holmen

Tallholmen


Reklam för Svenksa sjö
 

Nautiska klubben Gästhamnsmärke

Gästhamnsinformation, välkomna!


Tallholmen är Nautiska Klubbens klubbholme men, i mån av plats, går det utmärkt för andra att använda våra bryggor som gästhamn. Vi har utökat våra platser med hjälp av bojar så nu finns det nästan alltid plats för gästande båtar.

Gällande avgifter för år 2023:

Hamnavgiften är 175 kr./dygn för båtar under 40 fot och 230 kr./dygn för båtar som är 40 fot eller större.

Avgift för att endast ligga över dagen är 60 kronor.

230 volts el kan erhållas mot elavgift om 80 kronor/dygn, om det finns någon medlem med nyckel på ön.

Avgifter erläggs till holmvärden, eller annan klubbfunktionär, vid ankomst. Vid deras frånvaro betalas avgiften till Nautiska Klubbens PlusGiro 5 82 99 - 9 eller swishnummer. 1234930582
. Betalar ni med Swish så ange båtnamn och datum.

Behöver du komma i kontakt med Nautiska Klubbens Holmvärd på Tallholmen så är
telefonnumret  0704-452995.
 Med reservation för att det inte alltid finns en holmvärd på ön. Men hjärtligt välkomna även då :-)  

Förtöjning
vid Tallholmen för kommersiellt ändamål kan tillåtas efter överenskommelse med Kassören och mot avgift av 1 000 kronor per tillfälle. (ideella föreningar kan beviljas 50% rabatt).Klubben försöker med sina begränsade resurser rädda holmen med dess natur och faciliteter åt småbåtsfolket. Tallholmen sköts av medlemmarna helt ideellt.

Anmäl vänligen Er ankomst till holmvärden så snart som möjligt.


Undantag från hamnavgift
De samarbetande klubbarna Djursholms Båtsällskap (DBS) och Nybrovikens Båtsällskap (NBS) slipper hamnavgiften.

Dessa sällskap erlägger en engångsavgift för sina medlemmar, vilka därmed kan nyttja Tallholmen som uthamn utan att erlägga hamnavgift. Förutsättningen är att de för sin klubbstandert eller på annat sätt kan styrka giltigt medlemskap i de nämnda sällskapen.


Bryggplatser
Det finns några platser längs bryggorna där djupgående båtar kan ligga och det finns några platser som är lämpliga för båtar med lågt fribord. De grundaste platserna är markerade med skyltar som varnar för att det är lite grunt. De låga flytbryggorna mellan och söder om de västra bryggorna är, tvärt emot vad man kanske tror, tillräckligt djupa för de flesta normala familjesegelbåtar. Det går att stävförtöja med ankare, tänk dock på att det vid de västra bryggorna kräver lång ankarlina för det är djupt och troligen stenhällar innan man når lerbotten längre ut. För att alla skall få så lämpliga platser som möjligt vill vi att ni följer anvisningar om var det går bra att förtöja.

Sedan 2019 finns det dessutom ett antal bojar att använda vid stävförtöjning vid västra bryggan och ny från 2021 så finns det några till pluss två bojar vid norra bryggan.

Vid norra bryggan är det inte lika djupt och lättare att ankra.


Faciliteter
Det finns bra utedass på lagom avstånd från bryggorna :-) Vid bastun, som främst är för klubbens medlemmar, finns en utedusch som gäster får använda. Både vid bastun, på öns sydöstra udde, och mitt på de västra bryggorna finns det handfat där man kan tvätta sina händer. Både vid den norra bryggan och vid de västra bryggorna finns det grillar som även gäster får använda. Försök samarbeta med övriga om kol och glöd om ni vill grilla på dessa vid de vanliga grilltiderna. Har man endast engångsgrill så kan dess innehåll användas i de fasta grillarna.     Följande ordningsregler gäller för Tallholmen:

Holmvärdens anvisningar skall följas.
Vid långsidesförtöjning skall även sjösidan fendras, samt acceptera att andra båtar förtöjer på ens utsida.
Båt får ej utan särskilt tillstånd från holmvärden lämnas utan tillsyn längre än 2 timmar.
Tomgångskörning medges endast 10 minuter i samband med ankomst och avgång.
Båt i kommersiell trafik äger ej rätt att nyttja Tallholmen utan särskilt tillstånd från styrelsen.
Husdjur skall hållas under sådan uppsikt att de inte är störande för omgivningen, alternativt hållas kopplade.
Beakta brandfaran vid grillning.
Ifall egen grill används, placera grillen lömpligt t.ex. på stenhällarna, med tillräckligt med luft under, dock ej på bryggorna då dessa riskerar att skadas.
Engångsgrillar är ej tillåtna på Tallholmen.
Det är förbjudet att göra upp öppen eld på Tallholmen utan särskilt tillstånd.
Hushållssopor får endast deponeras i avsedda behållare och först efter erlagd hamnavgift.
Petflaskor och burkar får ni gärna lämna i avsedd insamling på västra bryggan. Panten går till vår ungdomsgrupp.

Glasflaskor och annat återvinningsbart material
får ej lämnas på Tallholmen.
Hitta på TallholmenFygfoto med markeringar
Klicka för större bild och foton på Tallholmens faciliteter.


Välkomna!
Vi hoppas att Ni skall trivas på vår Tallholme.


För andra gästhamnar, se:
 Gästhamnsguidens logotypGästhamnsguiden 


Tillbaka.