Tillbaka

Förstasidan

Kontaktsidan


 

Hedrande för vår  PG
 

 Rescu PG Traung Vår mångårige orförande PG Traung 

                    Foto, Rescue PG Traung: Jens Netterman                                                                  Foto, PG Traung: Nautiska Klubben

Rescue PG Traung  och PG Traung själv

Så som vi var vana att se honom

Text Anders Ramén. Foto Jens Netterman och Nautiska Klubben


Per Göran Traung var Nautiska Klubbens mångårige ordförande och mycket uppskattad klubbkamrat. Han var väldigt engagerad i båtlivet och var b.la. verksam inom svenska båtunionen, (SBU), Saltsjö Mälarens båtförbund, /SMBF) Svensk Sjö m. fl,. Oftast som sakkunnig jurist och rådgivare.

 

Rescue PG Traung kommer ursprungligen från norska Redningsselskapet och var stationerad i Oslo området. Byggdes 2013 av Marine Alutech i Finland. 

Under hösten har båten varit på varv i Göteborg för uppdateringar och har bland annat fått större bränsletankar. 

Specifikationer

  • Längd: 11,2 m
  • Bredd: 3,5 m
  • Djupgående: 0,7 m
  • Fart: 30 knop (56 km/h)

 

På min förfrågan berättar Cia Sjöstedt, VD SSRS Göteborg,att:

Per Göran Traung kom in i SSRS styrelse 1992 som representant för båtlivet. Han satt länge som vice ordförande och senare som ordförande i SSRS valberedning fram till hans bortgång.

Per-Göran har varit mycket engagerad i Sjöräddningssällskapet, både som styrelseledamot och som jurist i olika typer av situationer. Han var mycket uppskattad hos oss både personligen och professionellt.  PG var med sitt engagemang och kunskap om båtlivet en enastående tillgång för SSRS.

Han förstod betydelsen av och hade en stor delaktighet i styrelsens beslut i mitten på 90-talet, att satsa på snabbgående självrätande räddningsbåtar. Trots att han älskade sina gamla bogserbåtar som kunde jämföras med sällskapets stålkryssare.

Den största tillgång i Sjöräddningssällskapet är dess frivilliga sjöräddare som ställer upp 24/7, 365 dagar, utan krav på ersättning. Det sista PG gjorde var att lämna en donation till SSRS att användas till träning och utbildning av frivilliga sjöräddare. 

 

Vi bestämde därför att räddningsenheten skulle namnges efter Per-Göran som en gest på vår uppskattning och för allt han gjort för sällskapet. Men självklart också som ett fint minne av Per-Görans bortgång. Berättar Cia Sjöstedt, VD SSRS Göteborg.

Tillbaka!